logo_kingfisher

Kingfisher Sourcing Eastern Europe

gd Group directory

Contact

Kingfisher Sourcing Eastern Europe

Map

Group directory

gtc

Kingfisher Sourcing Eastern Europe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krakowiaków 78
02-255 Warsaw
Poland

tel. +48 22 334 90 00
Fax.+48 22 334 90 01
email: recepcja@kingfishersourcing.com

NIP 522-271-71-61 / KRS 0000201583 /
Kapitał zakładowy 15 150 000 PLN wpłacony w całości /
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Registered seat in Warsaw / VAT EU 5222717161/ Share Capital: PLN 15 150 000 /
Registered with the District Court in Warsaw - XIII Commercial Division
of the National Court Register under KRS number: 0000201583